Benvinguts al Port de Mataró -Dilluns, 1 de juny de 2020

Avisos

Resolució d’ajudicació per cobrir un lloc de treball de mariner/a

 Adjuntem la documentació »

Publicació de dues noves ofertes de treball

Adjuntem la documentació de les noves ofertes de treball

CPM001-20 - Responsable d'atenció a l'usuari »

CPM003-20 - Responsable jurídic/a »

 

 

Nous concursos d’obres i serveis al Port de Mataró

 Enllaç al portal del contractant amb informació sobre els concursos del Port

Llegeix més...

Títol: ANUNCI Perfil del contractant licitació concursos: Nº 2 AUXILIAR MARINERIA

La data límit de proposicions: 26 de setembre a les 19:00h. a les oficines del consorci port de Mataró.

Obtenció de documentació i informació:  
D’Acord amb el Plec de Condicions tècniques
a les oficines del Consorci port Mataró, 
Edifici Oficines, Passeig del Callao s/n 
08301 Mataró

CONTRACTE DE SERVEIS:

Licitació pel procediment obert del contracte del serveis d’auxiliar de marineria i control d’accessos al Port Esportiu de Mataró. 

Número d’expedient: CPM 3-2016-010.17

 

pdf-100Anunci DOGC»
 
       Format: PDF (41 KB)

pdf-100Plec de prescripcions administratives »
       
 Format: PDF (780 KB)

pdf-100Plec de prescripcions tècniques »
        Format: PDF (180 KB)

pdf-100Quadre de característiques de marineria »
        Format: PDF (315 KB)

pdf-100Quadre del personal del servei objecte de subrogació»
        Format: PDF (270 KB)

pdf-100Procediment de marineria»
        Format: PDF (122 KB)

pdf-100Anunci Sobre B Auxiliar Marineria»
        Format: PDF (170 KB)

pdf-100Anunci Sobre C Auxiliar Marineria»
        Format: PDF (170 KB)

pdf-100Actes CPM 3-2016-010.17»
        Format: PDF (279 KB)

 

Títol: ANUNCI Perfil del contractant licitació concursos: NETEJA

La data límit de proposicions: 26 de setembre a les 19:00h. a les oficines del consorci port de Mataró.

Obtenció de documentació i informació:  
D'acord amb el Plec de Condicions tècniques 
a les oficines del Consorci port Mataró, 
Edifici Oficines, Passeig del Callao s/n 
08301 Mataró

CONTRACTE DE SERVEIS:

 Licitació pel procediment obert del contracte de serveis de neteja de diverses dependències i instal·lacions al Port Esportiu de Mataró.

 Número d’expedient: CPM 4-2016-020.17

 

pdf-100Anunci DOGC»
 
       Format: PDF (42 KB)

pdf-100Plec de prescripcions administratives»
       
  Format: PDF (846 KB)

pdf-100Plec de prescripcions tècniques»
         Format: PDF (264 KB)

pdf-100Característiques personal servei de neteja al Port de Mataró als efectes de subrogació»
         Format: PDF (16 KB)

pdf-100Quadre característiques neteja CPM 2017»
         Format: PDF (357 KB)

 pdf-100Característiques annex II sistema orientatiu de càlcul del preu servei de neteja Port Mataró»
         Format: PDF (13 KB)

pdf-100Anunci Obertura Sobre B Servei Neteja»
         Format: PDF (171 KB)

pdf-100Anunci Obertura Sobre C Servei Neteja»
         Format: PDF (171 KB)

pdf-100Actes CPM 4-2016-020.17»
         Format: PDF (171 KB)

 

Accedir a licitacions, adjudicacions i formalitzacions a la web de la Generalitat de Catalunya, Consorci Port de Mataró »

Núm. Expedient CPM 2/2016

 

pdf-100 Identificació de les propostes »
Format: PDF (159 KB)

pdf-100 Puntuació sobre B, proposta tècnica »
Format: PDF (612 KB)

pdf-100 Puntuació sobre C, proposta econòmica i puntuació global de les propostes »
Format: PDF (424 KB)

Nota informativa:

Les puntuacions reflecteixen la valoració de la mesa de contractació d’acord amb les prescripcions i criteris de valoració del plec de condicions d’acord amb l’acte públic de lectura de les puntuacions del sobre B i, posteriorment, l’acte públic d’obertura del sobre C, que han tingut lloc a les oficines del Consorci Port Mataró a les 10 h. de 19.10.2016. Aquest informe s’elevarà a l’òrgan de contractació per al seu coneixement. L’adjudicació definitiva del contracte és competència de l’òrgan de contractació del Consorci, el Consell de Govern, que resoldrà en la sessió que correspongui.”

 

pdf-100 Convocatòria de sessió pública d’obertura del sobre C »
Format: PDF (175 KB)

pdf-100 Convocatòria de sessió pública d'obertura del sobre B »
Format: PDF (172 KB)

 

pdf-100ANUNCI Licitació DOGC »
Format: PDF (40 KB)
Data de publicació al DOGC: 08/07/2016

pdf-100 Plec de prescripcions administratives »
Format: PDF (483 KB)

pdf-100 Plec de prescripcions tècniques »
Format: PDF (238 KB)

pdf-100Veure acta de valoració del sobre C »
Format: PDF (204 KB)

Títol: ANUNCI de concurs públic per a la contractació d'un servei d'accés i d'auxiliars de servei al port de Mataró.
Codi EADOP: 16.074.102
S'ha publicat en el DOGC 7082 de data 18/03/2016.

La data límit de presentació de sol·licituds és el  divendres 8 d’abril a les 10:00  h. a les oficines del consorci port de Mataró.

Obertura del sobre C:  
Dimecres 25 de maig a les 10:30 h.
a les oficines del Consorci port Mataró,
Edifici Oficines, Passeig del Callao s/n
08301 Mataró
 

OBERTURA DELS SOBRES B DIMECRES 27 D'ABRIL A LES 10.30H A LES OFICINES DEL CONSORCI PORT MATARÓ.

CPM1-2016-2 Servei control d'acceés i d'auxiliars port de Mataró

pdf-100Veure Anunci »
Format: PDF (40 KB)
Data de publicació al DOGC: 18/03/2016

pdf-100Veure plec de condicions »
Format: PDF (671 KB)
Data de publicació: 18/03/2016

pdf-100Veure acta de valoració del sobre C »
Format: PDF (205 KB)

CPM1-2016-1 Servei vigilància port de Mataró

pdf-100Veure Anunci »
Format: PDF (42 KB)
Data de publicació al DOGC: 18/03/2016

pdf-100Veure plec de condicions »
Format: PDF (675 KB)
Data de publicació: 18/03/2016

pdf-100Veure acta de valoració del sobre C »
Format: PDF (492 KB)

 

 

Núm. Expedient CPM 1/2016

La data límit de presentació de sol·licituds és el 18 març 2016 a les 10:00 h del matí a les oficines del Consorci Port de Mataró (Passeig del Callao s/n 08301 Mataró).

pdf-100 ANUNCI de desistiment del procediment de licitació del concurs públic per a la contractació d'un servei de control d'accés i vigilància al port de Mataró, mitjançant procediment obert (exp. CPM 1/2016) »
Format: PDF (29.81 KB)
Data de creació: 09/03/2016
Data de publicació al DOGC: 14/03/2016

pdf-100 Anunci del procediment al DOGC »

pdf-100 Quadre de característiques i plec de condicions »

 

pdf-100 Veure pdf »

Resolució de l’expedient de contractació
Data: 19 de novembre de 2015 | Format: pdf | Actualització: No aplica
pdf-100 Veure pdf »

 

Direcció de les obres de renovació dels pantalans del Port de Mataró, contracte de serveis tècnics d’enginyeria civil de direcció d’obres, coordinació de seguretat i salut, pla de vigilància ambiental i pla d’assegurament de la qualitat de les obres de renovació de pantalans del port esportiu de Mataró. Expedient CPM 5/2012-SU2015-DO.CSS.PVA.PAQ.

pdf-100 Veure pdf »

Procediment: Obert

Designació dels treballs: Obres de renovació de pantalans al Port de Mataró
Títol: Projecte constructiu de renovació de pantalans del Port de Mataró
Número d’expedient: CPM 5/2012-SU2015
Clau: CPM 5/2012

Acte d’obertura pública de sobre C:
Dia: 29 de setembre de 2015
Hora: 11 h.
Lloc: Oficines del Consorci Port de Mataró, Passeig del Callao s/n 08301 Mataró.

Acte d’obertura pública de sobre B:
Dia: 18 de setembre de 2015
Hora: 11 h.
Lloc: Oficines del Consorci Port de Mataró, Passeig del Callao s/n 08301 Mataró.

Acte d’obertura pública de sobre A:
Dia: 18 d’agost de 2015
Hora: 10 h.
Lloc: Oficines del Consorci Port de Mataró, Passeig del Callao s/n 08301 Mataró.

 

Procediment: Obert

Designació dels treballs: Obres de renovació de pantalans al Port de Mataró
Títol: Projecte constructiu de renovació de pantalans del Port de Mataró
Número d’expedient: CPM 5/2012-SU2015
Clau: CPM 5/2012

Data límit de finalització del període de presentació de propostes: 10 d’agost de 2015 a les 13h a les oficines del Consorci Port de Mataró Passeig del Callao s/n 08301, Mataró. Telèfon 937550961, fax 937902942.

No obstant les proposicions també es podran trametre per correu dins del termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data de presentació i anunciar aquesta tramesa al Consorci Port de Mataró, mitjançant telegrama, o per fax, abans de la data i hora fixades com a termini de presentació. També podrà anunciar-se per correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

pdf-27 Anunci adjudicació contracte pantalans Port Mataró »

pdf-27Veure Anunci al DOGC »

pdf-27Veure Plec contracte mixt renovació pantalans »

pdf-27Veure Separata 1 »

pdf-27Veure Separata 2 »

pdf-27Veure Separata 3 »

pdf-27Veure Separata 4 »

pdf-27Veure Separata 5 »


pdf-27Veure presentació pdf de les noves concessions »

pdf-27Imatges concurs noves concessions »

pdf-27Triptic informatiu de preus »

pdf-27Preus i garanties noves concessions »


S’ha aprovat una modificació dels plecs de condicions del concurs de licitació de noves concessions 

Principals novetats:

TERMINI PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS:

Ampliació del termini de presentació de sol.licituds en 3 mesos més: el nou termini finalitza el 15 d’abril de 2015 (15.04.2015) (Abans era el 15 gener 2015).

MODALITAT DE PAGAMENT:

Es podrà optar pel pagament fraccionat o pel pagament al comptat.

PAGAMENT FRACCIONAT:

S’incorpora la modalitat de pagament fraccionat: es podrà pagar el 90% del preu de la concessió a terminis per mensualitats domiciliades sense interessos entre la signatura del contracte i l’entrada en vigor de la concessió (1.05.2018) amb un pagament inicial del 10% a la signatura del contracte.

PAGAMENT COMPTAT:

Els qui optin pel pagament al comptat es beneficiaran d’una bonificació financera equivalent a l’interès legal del diner (4% per cada anualitat o la part proporcional per períodes inferiors a l’any) pel temps que hi hagi entre la signatura del contracte i l’entrada en vigor de la concessió (1.05.2018).


CPM 3/2014 Amarradors

Títol: ANUNCI sobre inici del procediment d'atorgament de concessions administratives al Port Esportiu de Mataró per a l'ocupació d'amarradors.

Codi EADOP: 14.189.100

Organisme: Consorci Port de Mataró

S'ha publicat en el DOGC 6663 de data 14/07/2014

Podeu accedir-hi clicant l'enllaç

pdf-27Modificacions 17 d'octubre de 2014 »

pdf-27Veure plec de condicions en pdf »

pdf-27Veure annex A »

pdf-27Plànol amarraments actuals i proposats »


 

CPM 4/2014 Locals comercials

Títol: ANUNCI sobre inici del procediment d'atorgament de concessions administratives per a l'ocupació de locals comercials al Port Esportiu de Mataró.

Codi EADOP: 14.189.101

Organisme: Consorci Port de Mataró

S'ha publicat en el DOGC 6663 de data 14/07/2014

Podeu accedir-hi clicant l'enllaç

pdf-27Modificacions 17 d'octubre de 2014 »

pdf-27Veure plec de condicions en pdf »

pdf-27Veure annex A »

pdf-27Plànol zona comercial planta superior »

pdf-27Plànol zona comercial planta inferior »

pdf-27Plànol zona comercial futura »

pdf-27Plànol zona comercial actual, terrasses »

pdf-27Plànol zona comercial futura, terrasses »


 

CPM 5/2014 Pallols

Títol: ANUNCI sobre inici del procediment d'atorgament de concessions administratives per a l'ocupació i ús de pallols al Port de Mataró.

Codi EADOP: 14.189.104

Organisme: Consorci Port de Mataró

S'ha publicat en el DOGC 6663 de data 14/07/2014

Podeu accedir-hi clicant l'enllaç

pdf-27Modificacions 17 d'octubre de 2014 »

pdf-27Veure plec de condicions en pdf »

pdf-27Veure annex A »


 

CPM 6/2014 Aparcaments

Títol: ANUNCI sobre inici del procediment d'atorgament de concessions administratives al Port de Mataró per a l'ocupació de places d'aparcament per a vehicles.

Codi EADOP: 14.189.107

Organisme: Consorci Port de Mataró

S'ha publicat en el DOGC 6663 de data 14/07/2014

Podeu accedir-hi clicant l'enllaç

pdf-27Modificacions 17 d'octubre de 2014 »

pdf-27Veure plec de condicions en pdf »

pdf-27Veure annex A »


 

Títol: ANUNCI sobre licitació d'un contracte de gestió de servei públic de temporada de piscina col·lectiva al Port de Mataró.

Codi EADOP: 14.189.069

Organisme: Consorci Port de Mataró

S'ha publicat en el DOGC 6663 de data 14/07/2014

Podeu accedir-hi clicant l'enllaç

pdf-27Plec clausules administratives »

pdf-27Plec condicions tècniques »

 

Expedient CPM 4/2012 “Contracte de gestió del servei de pàdel del port de Mataró”

ANUNCI:

pdf-icon DOGC número 6236 »

pdf-icon Plec de condicions »

pdf-icon Plànols Pla Especial »

pdf-icon Plànol parcel·la Pàdel »

AVÍS:

Data límit de presentació de propostes: 14 de novembre de 2012 a les 13:00h.

 

 

 

Procediment obert de contractació per a la prestació per gestió indirecta del servei portuari d’escar al port esportiu de Mataró, expedient CPM 3/2012

ANUNCI:

pdf-icon DOGC número 6236 »

pdf-icon Plec de condicions »

AVÍS:

Data límit de presentació de propostes: 14 de novembre de 2012 a les 13:00h.

 

 

 

Projecte d'urbanització i mesures de sostenibilitat del passeig del port de Mataró

Notificació Adjudicació Provisional Concursos:

pdf-iconCPM 2/2010 »

pdf-iconCPM 3/2010»

pdf-iconCPM 4/2010»

Actes de qualificació i puntiació final de CPM 2/2010:

pdf-iconActa del 5 de novembre »

pdf-iconActa del 12 de novembre »

pdf-iconPuntuació de la proposició tècnica»

pdf-iconPuntuació final»

Actes de qualificació i puntiació final de CPM 3/2010:

pdf-iconActa del 5 de novembre »

pdf-iconActa del 12 de novembre »

pdf-iconPuntuació de la proposició tècnica»

pdf-iconPuntuació final»

Actes de qualificació i puntiació final de CPM 4/2010:

pdf-iconActa del 5 de novembre »

pdf-iconActa del 12 de novembre »

pdf-iconPuntuació de la proposició tècnica»

pdf-iconPuntuació final»

ANUNCI:
del Consorci Port de Mataró, de la data de comunicació de la valoració del sobre B (proposta tècnica) i posterior obertura del sobre C, en els concursos següents:

CPM 2/2010 Contracte d’obres per l’execució del Projecte d’urbanització i mesures de sostenibilitat del Passeig del Port de Mataró
L’acte públic tindrà lloc el dia 19 de novembre a les 10:00h a la seu del Consorci Port de Mataró Passeig del Callao s/n Mataró.

CPM3/2010 Contracte de servei de direcció d’obres d’urbanització i mesures de sostenibilitat  del passeig del Port de Mataró.
L’acte públic tindrà lloc a el dia 19 de novembre a les 10:15h a la seu del Consorci Port de Mataró.

CPM4/2010 Contracte de servei d’assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres d’urbanització i mesures de sostenibilitat del Passeig Port de Mataró.
L’acte públic tindrà lloc a el dia 19 de novembre a les 10:30hores  a la seu del Consorci Port de Mataró.

ANUNCI:
del Consorci Port de Mataró, de rectificació de la data d’obertura del sobre B, en els concursos següents:

CPM 2/2010 Contracte d’obres per l’execució del Projecte d’urbanització i mesures de sostenibilitat del Passeig del Port de Mataró.
L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc a el dia 12 de novembre a les 10:00h a la seu del Consorci Port de Mataró Passeig del Callao s/n Mataró.

CPM3/2010 Contracte de servei de direcció d’obres d’urbanització i mesures de sostenibilitat  del passeig del Port de Mataró.
L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc a el dia 12 de novembre a les 10:15h a la seu del Consorci Port de Mataró.

CPM4/2010 Contracte de servei d’assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres d’urbanització i mesures de sostenibilitat del Passeig Port de Mataró.
L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc a el dia 12 de novembre a les 10:30hores  a la seu del Consorci Port de Mataró.

pdf-icon DOGC número 5753 »

AVÍS:
Data límit de presentació de propostes dels procediments de contractació nº 2/2010, 3/2010, 4/2010: 2 de novembre de 2010 a les 13 h. a les oficines del Consorci port de Mataró
Data de l'acte públic d'obertura del sobre B dels procediments de contractació nº 2/2010, 3/2010, 4/2010: 5 de novembre de 2010 a les 12 h. a les oficines del Consorci Port de Mataró

pdf-iconProjecte (97 Mb)

pdf-iconPressupost en format TCQ2000

Procediment obert de licitació del contracte de serveis d'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut del projecte d'urbanització i mesures de sostenibilitat del port de Mataró, nº expedient CPM 4/2010

AVÍS:
Termini de validesa de les ofertes:
El termini de validesa de les ofertes serà el necessari per procedir a la contractació d'acord amb el procediment establert al plec de condicions a comptar des del moment de l'adjudicació, i en tot cas, no menys de quatre mesos des del moment de l'adjudicació.

pdf-iconFe d'errades Seguretat i Salut

pdf-iconPlec de condicions

pdf-iconContracte d'obres

pdf-iconAnunci

Procediment obert de licitació del contracte de serveis de direcció d'obra del projecte d'urbanització i mesures de sostenibilitat del port de Mataró, nº expedient CPM 3/2010

AVÍS:
Termini de validesa de les ofertes:
El termini de validesa de les ofertes serà el necessari per procedir a la contractació d'acord amb el procediment establert al plec de condicions a comptar des del moment de l'adjudicació, i en tot cas, no menys de quatre mesos des del moment de l'adjudicació.

pdf-iconFe d'errades Direcció d'obra per acreditar la solvència tècnica

pdf-iconFe d'errades Direcció d'obra punt 9.5.3.2 del plec de condicions

pdf-iconPlec de condicions

pdf-iconContracte d'obres

pdf-iconAnunci

Procediment obert de licitació del contracte d'obres d'execució del projecte d'urbanització i mesures de sostenibilitat del port de Mataró, nº expedient CPM 2/2010

AVÍS:
Termini de validesa de les ofertes:
El termini de validesa de les ofertes serà el necessari per procedir a la contractació d'acord amb el procediment establert al plec de condicions a comptar des del moment de l'adjudicació, i en tot cas, no menys de quatre mesos des del moment de l'adjudicació.

pdf-iconPlec de condicions

pdf-iconContracte d'obres

pdf-iconAnunci

Concurs per al contracte del servei de neteja al Port Esportiu de Mataró

pdf-iconActa de la sessió de qualificació de la documentació

pdf-iconANUNCI de concurs públic per a la contractació d'un servei de neteja

pdf-iconPlec administratiu

gene   ajuntament

  emas   logo_iqnet   LOGO ISO 14.001 grande número   LOGO ER 9000QUALITAT AmbNumero BN Casero

l 41º 32'N  ­­­–  L 02º 26'E

Atenció a l’usuari:
Horari d'estiu d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:30h a 18:30h; dissabtes, diumenges i festius de 10:00h a 12:30h.

Canal 9 VHF
Tel: 93 755 09 61 - 93 755 09 01
Fax: 93 790 29 42
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

nov_2010_peqExplora o descarrega el darrer butlletí del Port de Mataró »

 

subscriu-te!

 

Meteo port Mataró

decaleg-banner

El Port i el Medi Ambient 

Nou Pla Estratègic i Director 

Què opina del procés de noves concessions realitzat pel Port?

Què opina del procés de noves concessions realitzat pel Port?

Consorci Port Mataró · Passeig del Callao s/n · 08301 Mataró · © Consorci Port Mataró.

Tel. +34 93 755 09 61 · Fax: +34 93 790 29 42 · Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.