Benvinguts al Port de Mataró -Dilluns, 25 de maig de 2020

Avisos

Publicació de dues noves ofertes de treball

Adjuntem la documentació de les noves ofertes de treball

CPM001-20 - Responsable d'atenció a l'usuari »

CPM003-20 - Responsable jurídic/a »

 

 

Nous concursos d’obres i serveis al Port de Mataró

 Enllaç al portal del contractant amb informació sobre els concursos del Port

Leer más...

Noves Concessions i Autoritzacions 2019

 

NOVES CONCESSIONS I AUTORITZACIONS 2019

 

Divuitè termini de presentació de sol·licituds, fins al 21 d'octubre de 2019

Horari

Dilluns a divendres: de 9:30 h a 18:30 h
Dissabtes, diumenges i festius: de 10:00 h a 12:30 h

 

Leer más...

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern

CODI DE CONDUCTA
Per donar compliment a l’Acord de Govern 82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, publiquem a continuació els següents documents:

ORGANITZACIÓ

 • Estructura organitzativa i de funcionament:
  • Organigrames:
   Presentem l'organigrama del Consorci Port Mataró aprovat pel consell de govern i d'acord amb els estatuts de l'entitat.
   Organigrama Port Mataró »
  • Format: jpg | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 01/01/2017

   Acords de creació i funcionament:
   Presentem els decret 236/1997 que estableixen la creació del Consorci Port Mataró i els estatuts que regulen el seu funcionament, i les posteriors modificacions de 2002 i 2005.
   Estatuts 1997 »  |  Modificació Estatuts 2002 »  |  Modificació d'estatuts 2015 »
   Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 29 de gener de 2015

   Cartes i catàlegs de serveis:
   El consell de govern aprova anualment el catàleg de serveis que presta el consorci així com les tarifes corresponent.
   Serveis i tarifes Consorci Port Mataró »
   Format: pdf | Actualització: anual | Darrera versió: 24 de desembre de 2018

   Catàleg de procediments:
   El consell de govern aprova el reglament d'explotació que regula tots els procediments del consorci.
   Reglament d'explotació i policia del Port de Mataró »
   Format: pdf | Actualitzció: Quan es modifiqui | Darrera versió: 30 d'octubre de 1998

 • Alts càrrecs i directius:
  • Relació alts càrrecs i directius:
   El consorci Port de Mataró només disposa d'un alt càrrec. Mostrem a continuació la fitxa de perfil i trajectòria professional.
   Gerent »
  • Format: pdf | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera versió: 11 de juny de 2015

   Incompatibilitats:
   El càrrec de gerent no concorre en cap incompatibilitat.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Activitats, bens i interessos:
   Adjuntem enllaç al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya on trobareu les activitats, bens i interessos dels alts càrrecs i directius del consorci Port de Mataró.
  • Activitats, béns i interessos » 
   Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015

   Retribucions:
   Adjuntem enllaç al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya on trobareu les retribucions dels alts càrrecs i directius del consorci Port de Mataró.
   Retribucions »
   Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015

  • Indemnitzacions:
  • Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen d'indemnitzacions.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Dietes:
   Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen de dietes.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs:
   Presentem el Codi de bones pràctiques que ha de regir els alts càrrecs i directius del consorci Port de Mataró.
   Codi de bones pràctiques »
   Format: pdf | Actualització: Quan hi ha modificacions | Darrera versió: 19 de novembre de 2013.

 • Empleats públics:
  • Relació de llocs de treball del sector públic:
   El consorci Port de Mataró disposa de cinc treballadors.
   Annex de personal »
  • Format: pdf | Actualització: Anualment | Darrera revisió: 2017

   Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració:
   El consorci Port de Mataró no disposa de personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració.
   Format, actualització i versió: No aplica.

  • Retribucions indemnitzacions i dietes:
   Adjuntem el total de les retribucions dels empleats públics del consorci Port de Mataró.
   Retribucions 2017 »
  • Format: pdf | Actualització: Anual, segons pressupostos | Darrera versió: 2017

   Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen d'indemnitzacions.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Els alts càrrecs i directius del consorci Port Mataró no disposen de dietes.

   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Convocatòries: accés i resolució:
 • Representació sindical:
  • Nombre d'alliberats sindicals:
   Pel nombre de treballadors el consorci Port de Mataró no disposa d'alliberats sindicals.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Cost del alliberats sindicals:
   Pel nombre de treballadors el consorci Port de Mataró no disposa d'alliberats sindicals.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 

ECONOMIA I FINANCES

 • Pressupostos:
 • Informes d'auditoria de comptes i fiscalització:
 • Patrimoni de la Generalitat de Catalunya:
  • Inventari de bens i immobles:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Béns mobles de valor especial:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Gestió del patrimoni:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Contractació patrimonial:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Subvencions i ajuts:
  • Subvencions i ajuts previstos:
   El consorci Port de Mataró no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.
   Format, actualització i versió: No aplica.

  • Subvencions i ajuts atorgats:
   El consorci Port de Mataró no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Control financer de les subvencions i els ajuts:
   El consorci Port de Mataró no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 

CONTRACTACIÓ

Pot veure la contractació pública del consorci Port de Mataró al nostre perfil del contractant »

 

TERRITORI

 • Plans territorials sectorials:
  • Plans territorials sectorials:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Informació cartogràfica:
  • Bases cartogràfiques, serveis webs geogràfics i visors i aplicacions:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ

 • Plans i programes generals i sectorials:
  • Plans i programes generals i sectorials:
   Enllaç al Pla de ports de la Generalitat de Catalunya.
   Pla de ports »
   Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015.

 • Auditories dels serveis públics:
  • Auditories dels serveis públics:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Informació estadística:
  • Estadística oficial:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Altres estadístiques:

   No aplica.

   Format, actualització i versió: No aplica.

 

PROCEDIMENTS JURÍDICS

 • Normativa:
  • Normativa sectorial:
   Enllaç a la normativa portuària.
   Normativa portuària »
   Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015.

   Directives, instruccions i circulars:
   Enllaç a d'altres normatives d'interés.
   Altres normatives »
   Format: url | Actualització: Quan hi hagi modificacions | Darrera revisió: 22 de desembre de 2015.

   Normativa en tràmit:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Règim d'intervenció administrativa:
  • Actes amb incidència sobre el domini públic:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

   Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Revisió d'actes administratius:
  • Revisió d'actes administratius:
   No aplica.
   Format, actualització i versió: No aplica.

 • Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública:
  • Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública:
   No n'hi ha cap.
   Format, actualització i versió: No aplica.


 • Dictàmens:
  • Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa:
   No s'ha produït.
   Format, actualització i versió: No aplica.


gene   ajuntament

  emas   logo_iqnet   LOGO ISO 14.001 grande número   LOGO ER 9000QUALITAT AmbNumero BN Casero

l 41º 32'N  ­­­–  L 02º 26'E

Atenció a l’usuari:
Horari d'estiu d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:30h a 18:30h; dissabtes, diumenges i festius de 10:00h a 12:30h.

Canal 9 VHF
Tel: 93 755 09 61 - 93 755 09 01
Fax: 93 790 29 42
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

nov_2010_peqExplora o descarrega el darrer butlletí del Port de Mataró »

 

subscriu-te!

 

Meteo port Mataró

decaleg-banner

El Port i el Medi Ambient 

Nou Pla Estratègic i Director 

Què opina del procés de noves concessions realitzat pel Port?

Què opina del procés de noves concessions realitzat pel Port?

Consorci Port Mataró · Passeig del Callao s/n · 08301 Mataró · © Consorci Port Mataró.

Tel. +34 93 755 09 61 · Fax: +34 93 790 29 42 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.